СПЕЦИЈАЛНЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

 

Актуелно:

 

Настава у школској 2017 / 2018. години је завршена.

Да би студент положио испит, потребно је да има >= 5 поена на писменом делу испита.

 

 

Предметни наставник: Зоран Радаковић

Кабинет: 77

E-mail: radakovic@etf.rs

Tel. + 381 11 3218 328

  

План и програм Content of the course

Уџбеник: Зоран Радаковић и  Милан Јовановић:

Специјалне електричне инсталације, Академска мисао, 2008

 

Настава

Садржај, начин рада и полагање испита

Предавања Предавања по питањима (битно за испит, верзија: јуни 2018)

 

Корисни интернет линкови Испит

Домаћи задаци Пројекти (за стару концепцију курса)

 

Software

 

Студентски радови

 

Истраживање и развој / Research and development

 

Software:

Calculator for design of off-grid power supply system with PV modules and wind generator

Estimator of solar irradiance, energy produced by PV modules, energy produced by wind generator (for on-grid operation)

Description of design tool for off-grid power supply systems and calculation of renewable energies

 

Presentation: Detection of series arcing in low�voltage electrical installations